Review of the concert in Ridehuset, April 10th

Aarhus loves Saybia, no doubt about that. This evenings concert where for the 107th time sold out, and as expected the guys from Fyn laid the audience down. But they didn’t make it easy for them selves.

First they let the audience wait. No less than two bands had the doubtful honor to warn the audience up, with each half a hour to their disposal. Moi Caprices soaring beautiful pop made a good figure and tasted for more, but the band it self where not especially energetic to look at. ”We properly return in a couple of years” where their characteristic goodbye, but with their material, the pessimisms seems a bit out of place: Let us se some character!

Shortly after Ballroom went on stage. Their songs didn’t have the same lift and style as Moi Caprices; on the other hand they had a very original lead singer. He gesticulated like a silent movie,, at times to illustrate the lyrics, at times as a ballet-look-alike reaction on the music, and the result was both comic and fascinating. Nevertheless Ballroom got their biggest applause then they announced that the next number would be their last. Aarhus wanted Saybia.

After yet another hour waiting-time they arrived, the guys from Fyn. Without a word, but filled with instrumental attitude and a long intro, they throw them selves out in the hit “Fools Corner”. That showed the figure of the first third part of the concert, where a well-playing Saybia pressed down on the audience-contact.

After “Snake Tongued Beast” – the concerts fifth number – Saybia characteristic “boy next door”-charm. Had Huus played precious before, it now seemed like he almost held love all over the audience: “In two months we have been looking forward playing for you” he say with a big applause in return. The next song “Joy” presented a real guitar solo, and after that it was the classic rock-style all the way home – with standard-remarks as “Do You feel great?” and “Yeah”. Now Huus was in his right element: With his earth-bound, stage charm and fine humor, he got away with quite a bit – even long personal stories.

In return Saybia now went from the sure hits to try playing some yet unpublished songs. No less than five have they put on the set list. But a large part of the audience where here to sing along and clap to the rhythm, and through the more silence new songs such as “My River”, it was obvious, that some of the audience where beginning to talk among each other instead of listening.

Of course Saybia didn’t totally lose the audience – how could they? When they not surprisingly where called in for an extra number after the impressive “In spite of”, Huus repaid with a happy “God dammed Aarhus” to the big applause. Even after “The Second You Sleep” had put a definitive end to this almost two hour long concert – to the sound of deafening community singing – still there where optimistic shouts for extra numbers. Yes, Aarhus loves Saybia. Even so.

Rating

4 out of 6

Author

Erik Barkman Petersen (Gaffa)

Original Danish version

Århus elsker Saybia. Ingen tvivl om det. Aftenens koncert var for Gud ved hvilken gang udsolgt, og som forventet lagde fynboerne Ridehuset ned. Men de gjorde det nu ikke let for sig selv.

Først lod de publikum vente. Hele to bands havde fået den utaknemmelige tjans at varme publikum op, hver med en halv time til deres rådighed. Moi Caprices himmelstræbende, dejligt anglofile pop gjorde en god figur og smagte efter mere, men bandet selv var ikke voldsomt energisk at se på. ”Vi vender nok tilbage om et par år,” lød deres karakteristiske afsked, men med materiale som deres virker pessimismen malplaceret: Lad os få lidt gåpåmod!

Kort efter indtog Ballroom scenen. Deres sange havde ikke samme løft og stilsikkerhed som Moi Caprices; til gengæld havde de en uudgrundelig og meget original forsanger. Han gestikulerede stumfilmsagtigt, til tider for at illustrere teksterne, til tider som en skævt ballet-agtig reaktion på musikken, og resultatet var både komisk og fascinerende. Alligevel fik Ballroom deres største bifald, da de annoncerede, at det næste nummer ville være deres sidste: Århus ville have Saybia.

Yderligere en times ventetid senere ankom de så, fynboerne. Uden et ord, men med megen instrumentstemning og en lang, småprætentiøs intro kastede de sig ud i hittet Fool’s Corner. Det satte mønsteret for koncertens første tredjedel, hvor et velspillende Saybia skruede ned for publikumskontakten – først efter andet nummer brød Søren Huss tavsheden med et afmålt ”velkommen” – og op for de drømmende stemninger, fint komplementeret af en elegant lyssætning. Det kom der flotte passager ud af, men også en hel del musikalsk tomgang.

Efter Snake Tongued Beast, koncertens femte nummer, genfandt Saybia deres karakteristiske “boy next door”-charme. Havde Huss spillet kostbar før, så nærmest øste han kærlighed over publikum nu: ”Vi har glædet os i to måneder til at spille for jer”, bekendtgjorde han til begejstret bifald. Den næste sang, Joy, bød på en vaskeægte guitarsolo, og derefter var det klassisk rockstil hele vejen hjem – komplet med standardbemærkninger som ”Har I det godt?” og ”Yeah!”. Nu var Huss i sit rette element: Med sin jordnære, scenevante charme og fine humor slap han af sted med lidt af hvert – selv lange, personlige beretninger.

Til gengæld forlod Saybia nu delvis de sikre stik og begyndte at prøve kræfter med endnu uudgivne numre. Hele fem af slagsen havde de beriget sættet med. Men en stor del af publikum var kommet for at synge med og klappe i takt, og under de mere lavmælte nytilkommere som f.eks. My River blev det tydeligt, at en anselig portion af tilskuerne var begyndt at snakke indbyrdes i stedet for at lytte.

Men selvfølgelig tabte Saybia aldrig århusianerne helt – hvordan kunne de det? Da de ikke uventet blev kaldt ind til ekstranumre efter en effektfuld In Spite Of , kvitterede Huss således for det brusende bifald med et lykkeligt ”for fa’en, Århus …” Og selv efter The Second You Sleep havde sat det definitive punktum for den næsten to timer lange koncert – til lyden af øredøvende fællessang – var der stadig optimistiske råb efter ekstranumre. Jo, Århus elsker Saybia. Trods alt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s