… And they lived happy ever after

Once upon a time, there was a rock band called Saybia, who for the most of their life had dreamed about a record contract. The band played many concerts hoping that they would be discovered.

Saybia were 5 guys from Fyn (Denmark), who enjoyed themselves before, under and after the have played concerts. It didn’t take long before the audience opened their eyes and ears for the Danish hope. But it would take years, before a record company did the same. Not just one or two but hole seven years took it, before a nice man said, that his record company would love to release their album.

Saybia recorded a unique album, which quickly sold approximately 130.000 examples. After that they went abroad, where Saybia also felt the sweet success and their songs went to hits. Their videos where shown on VH1 and MTV.

People in Holland, Denmark and Japan walked around singing ”I stay, to watch you fade away. I dream of you tonight, tomorrow you’ll be gone…”. Saybia had enormous success abroad, and sold approximately 170.000 examples of their album. Saybia preformed in several TV-shows, and played countless concerts. They were some of the greatest ever in Danish music history ever.

And they lived happy ever after – until one day they discovered, that something were wrong. Each had evolved, and either were the same person as before the success. It wasn’t any fun left being around each other, and the only common they had together were playing music. Even under the concerts they barely talked together.

That day came, were there where no more concerts to play, and the next step where the recording of the follow-up to the first album. But it was quit in the little house I Sweden, were they had planed to record the follow-up album. None of them spoke or did anything.

Then one day, the guys put them self together and started to talk. They talked and talked and talked like never before. They talked about the success, how it had affected them and then about the future. They learned to know each other again, and new improved band raised.

Many weeks later the first single called “Brilliant Sky” from the second album was released. This beautiful piece of music showed that Saybia had been in a crisis, but that they had found each other. The bands lead-singer Søren Huus expressed for the band their feelings about the fame and success as this: ”The grass is not greener on the other side/ I know by now,/‘Cause I’ve walked the red carpet and died/There are so much more to life/Than meets the eye…”.

Author:

Christian Juul Mikkelsen

Original Danish version

Der var engang et poppet rockband ved navn Saybia som det meste af deres liv havde drømt om at få en pladekontrakt. Bandet spillede mange koncerter i håb om at de skulle blive opdaget.

Saybia bestod af fem fynske drenge, der havde det herligt med hinanden både før, mens og efter de gav koncerter. Og der gik ikke lang tid før publikum fik øjnene og ørene op for det danske håb. Men før et pladeselskab skulle gøre det samme, ville der gå år. Ikke bare ét år. Heller ikke to. Men hele 7 år skulle der gå, før en flink mand sagde at hans selskab gerne ville udgive deres album.

Saybia fik indspillet et unikt album, der ganske hurtigt solgte ca.130.000 eksemplarer. Herefter gik turen til udlandet, hvor Saybia også begyndte at hitte. Deres videoer blev vist både på VH1 og MTV.

Folk i Holland, Danmark og Japan gik nu alle og sang ”I stay, to watch you fade away. I dream of you tonight, tomorrow you’ll be gone…”.

Saybia havde enorm succes. I udlandet fik de solgt ca. 170.000 eksemplarer til af deres album.

Saybia optrådte i adskillige tv programmer, og spillede et utal af koncerter. De var noget af det største i dansk musikhistorie, nogensinde.

Og de levede lykkeligt – indtil det gik op for dem, at noget var galt. De havde hver især udviklet sig, og ingen af de fire bandmedlemmer var det samme menneske som før succesen. De havde det ikke længere herligt med hinanden, på noget tidspunkt. Det eneste de havde med hinanden at gøre, var at spille musik sammen. Og selv under koncerterne talte de næsten ikke sammen.

Dagen oprandt hvor der ikke var flere koncerter at spille for saybia, og de skulle til at indspille opfølgeren til deres første album. Men der var stilhed i det lille hus i Sverige, hvor de havde valgt at indspille deres nye album. Ingen af dem sagde noget, ingen af dem gjorde noget.

Så en dag tog de fem unge mænd sig sammen, og begyndte at føre en samtale. Og de snakkede som de aldrig havde snakket før. De fortalte hinanden om hvordan de havde oplevet succesen, og om hvordan de så på fremtiden. De lærte hinanden at kende igen, og et nyt, forbedret band opstod.

Mange uger senere udgav de første single fra deres andet album, en single ved navn ”Brilliant sky”. Dette smukke stykke musik vidende om at Saybia havde været i krise, men at de havde fundet hinanden igen. Bandets forsanger og sangskriver, Søren Huus, udtrykte på bandets veje deres følelser for berømmelsen og succesen således: ”The grass is not greener on the other side/ I know by now,/‘Cause I’ve walked the red carpet and died/There are so much more to life/Than meets the eye…”

I næste uge udkommer Saybias nye album, These are the days. Det bliver spændende at se om eventyret fortsætter; om vi denne gang virkeligt kan sige: ”og de levede lykkeligt…”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s