Album review of These Are The Days

The fairytale continues

Listening to Saybia’s new Album “These Are The Days”, are as leaning back in a big, soft and expensive chair. In the room where you are, there isn’t any electrical light. Instead there is a couple of candles burning in the middle of the room. Close by sits a person you deeply care for. The music makes it possible for us to talk without any words. All night we sits like this, just relaxing in the cozy chair, warmed be each other and the music.

Suddenly there were no songs left on the CD. I open my eyes, and turns back to the reality; I’m sitting on a cold, hard (cheap) office chair. Drinking some of my coffee and whispers to my self: Now you have to get started with the article to the newspaper! That is way you in the first place placed yourself on this cold office chair”.

But how in the world shall I start? Last week I mentioned about the fairytale about Saybia, and their new album. I told about their down trip  after their giant success, and what the first single from “These Are The Days” are all about.

“This is Danish music history” I whisper to my self, as I push all that I can on the poor keyboard. “The same day the album where released it went gold, which not happens often in our little country. It seems like the fairytale continues. Still it has taken a turn, being filled with more rock, at the same time Søren Huss’ lyrics are getting more honest, than one the first album “The Second You Sleep”.

I slowly and still dreaming raise my self, and looks at my CD-shelves. “There must be something I can compare Saybia’s new brilliant masterpiece with” I think, and after a while I stand with three albums in my hand. All three albums can be put in the category whinnying-rock. Basically this genre is about the lead singer fells sorry for him/her self, and therefore whines all out the lyrics. The first two albums in my hand are Coldplay and Travis, two of England’s biggest “whining-bands”. The third album is Saybia’s own debut album, the two year old “The Second You Sleep”. I quickly realize, that these albums only has one thing in common; some very captivating melodies, witch all quickly gets their own life in the listeners thoughts. That is of course a great deal to have in common, it’s music we’re talking about, but never the less Saybia stands out on three very unquestionable points:

1. Søren Huss’ phenomenal voice
2. The bands ability to catch the audience thru the media as well as a being a great live-band.
3. The honesty of the band.

Søren Huus, the lead singer of Saybia and songwriter, has a voice filled with that kind of melancholic and nostalgic dreams often are made of, which in it self make the album unique.

Before “These Are The Days” were released, Saybia stood out in the publics eyes, to tell about their problems after the first album. This were called “double whining” by Jyllands Posten’s music critic Anders Houmøller Thomsen, because the music already were whining enough according to him. It’s Ironic that the same Anders Houmøller Thomsen obvious has been caught by so called “the double whining”, giving the album 5 out of 6 stars. The knowledge the bands crisis after the first album, subconsciously makes the albums stronger, witch properly is the answer to, why Ander Houmøller Thomsen still gave the album 5 stars.

That Saybia stood up, and honestly told about their crisis, shows both shows that they properly are some wonderful guys, and that they have a way to stand out on the heaven filled with whining stars. It lies back in the head, that this band have been thru a crisis – and by exactly this knowledge had the ability to come out on the other side of the crisis as a new improved band, who is interested in all the senses in a word.

The three factors, combined with the melodic strong genre, gives the listener the possibility to swallow back in the before mentioned big, soft and expensive chair, and forget all that surroundings him/her.

Like the first album where are both sentimental (for example “I Surrender”) and more rocked numbers (for example “Soul United”). “Brilliant Sky” which is the first single, brings the listener secure back to the universe of Saybia.

I press play on my CD-player, and are sitting again in my chair, while I’m getting warmed by someone I care for. Saybia’s new album is priceless, and therefore it seems wrong reviewing it, as I now shall. I give et top character, but it’s with a bad taste in my mouth, because a top character is not much for a band, who should be called the worlds honest band.

This album gets 6 out of 6 D’s

Rating

6 out of 6

Author

Christian Juul Mikkelsen

Original Danish version
Eventyret fortsætter…

At lytte til Saybias nye album These are the days, er som at læne sig tilbage i en stor, blød (og dyr) lænestol. I rummet, hvor man sidder, er der intet elektrisk lys. Til gengæld står der et par stearinlys og brænder midt i værelset. Tæt ved én, sidder en person, man holder meget af. Musikken tillader os at tale uden ord. Sådan sidder vi hele natten igennem, bare og slapper af i den komfortable lænestol, varmet af hinanden og musikken.

Der er pludselig ikke flere numre tilbage på CD’en. Jeg åbner mine øjne og vender tilbage til virkeligheden; jeg sidder på en kold, hård (og billig) kontorstol. Tager en slurk af min kaffe, og hvisker til mig selv: ”nu skal du altså i gang med at skrive artiklen til dagbladet! Det var jo derfor du satte dig her på den kolde kontorstol i første omgang.”

Men hvor i alverden skal jeg begynde? I sidste uge fortalte jeg eventyret om Saybia, og deres første album. Jeg fortalte om Saybias nedtur efter kæmpesuccesen, og om hvad første single fra These are the days handler om.

”Dette er dansk musikhistorie” hvisker jeg for mig selv, mens jeg trykker alt hvad jeg kan på det stakkels tastatur. ”Samme dag albummet udkom, solgte det guld, hvilket ikke er noget der ofte sker i vores lille land. Alt tyder på at eventyret fortsætter. Men det har taget en ny drejning, og blevet  mere rocket, samtidig med  forsanger Søren Huus’ tekster er blevet mere ærlige, end de var på første album The second you sleep”.

Langsomt og stadig små-drømmende rejser jeg mig, og ser på min CD reol. ”Der må være noget jeg kan sammenligne Saybias nye genistreg med” tænker jeg, og står efter lidt tid med tre albums i min hånd. Alle tre er albums, der kan gå ind under en genre man med rette kan kalde Klynkerock. Denne genre går ret basalt ud på, at bandets forsanger står og har ondt af sig selv, og derfor klynker sig igennem teksterne. De to første albums jeg står med, er albums af Coldplay og Travis, to af Englands største ”klynkebands”. Det tredje album jeg står med, er Saybias eget debutalbum, det to år gamle The second you sleep. Hurtigt indser jeg, at de tre bands kun har et tilfælles; nogle meget fængende melodier, der alle sammen hurtigt får deres eget liv i lytterens tanker. Selvfølgelig er det meget at have tilfælles da det jo er musik der her er tale om, men alligevel skiller Saybia sig ud, på tre meget afgørende områder: 1. Søren Huus’ fænomenale sangstemme. 2. Bandets evne til at fange publikums opmærksomhed gennem medierne og som et stærkt liveband. 3. Bandets ærlighed.

Søren Huus, Saybias forsanger og sangskriver, har en stemme fuld af den type melankoli og nostalgi, drømme tit er lavet af, hvilket i sig selv gør albummet unikt.

Før These are the days udkom, stillede Saybia sig frem i mediernes søgelys, for at fortælle om deres nedtur efter første album. Dette kaldte Jyllands Postens musik anmelder Anders Houmøller Thomsen for dobbelt klynkeri, da musikken, ifølge ham, allerede er klynkende nok. Det ironiske er dog, at Anders Houmøller Thomsen tydeligvis er blevet fanget af det såkaldte ”dobbelte klynkeri” da han gav albummet 5 ud af 6 stjerner. Informationen om at Saybia dykkede dybt efter første album, gør underbevidst albummets tekster stærkere, hvilket nok er det ærlige svar på, hvorfor Anders Houmøller Thomsen gav albummet 5 stjerner, på trods af hans eget klynkeri.

Det, at Saybia stillede sig frem og var hudløst ærlige om deres nedtur, viser både at de højst sandsynlige er nogle herlige fyre, men det viser også, at de har en forståelse for, hvordan man kan skille sig ud på en himmel, der er fuld af klynkende stjerner. Det ligger virkelig i baghovedet, at dette band, har været igennem en krise – og netop i kraft af denne viden kommer de ud på den anden side af krisen som et nyt, forbedret band, der er interessant i samtlige af ordets betydninger.

De tre faktorer, kombineret med den melodiske stærke genre, giver lytteren muligheden for at synke tilbage i den føromtalte store, bløde (og dyre) lænestol, og glemme alt om hvad der sker omkring ham/hende.

Ligesom på første album er der både sjælerer (f.eks. I surrender) og mere rockede numre (f.eks. Soul United). Brillant sky som er første single udspil, bringer lytteren sikkert tilbage til Saybias univers.

Jeg trykker play på min CD-afspiller, og sætter mig igen i lænestolen, mens jeg bliver varmet af en jeg holder af. Saybias nye album er uvurderlig, derfor føles det forkert at skulle vurdere det, som jeg nu skal til. Jeg giver dem topkarakter, men har alligevel en dårlig smag i min mund, da en topkarakter ikke er meget til et band, der bør kaldes Verdens mest ærlige band.

*****

Albummet These are the days, udkom forrige uge. Albummet varer ca. 60 minutter fordelt over 11 numre. Det er udgivet af EMI records

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s