Album review of Eyes On The Highway (Berlingske Tidende)

Saybias masterpiece

After years of searching, the 5 guys in Saybia finally managed to find each other in an outstanding musical expression, build up by a eminent teamwork, catchy melodies and a new touch.

You often forget, that Saybia have sold more than a ½ million copies of their first 2 albums, which is much more than Kim Larsen did in the same period. And plenty more than Kashmir, Mew, Ravonettes, Tim Christensen and the rest of the gang. Their natural unwillingness against to mark them selves, every time they achieves a cornerstone with the sales, actually honours them. The same goes to their ability to – time after time – handle the critics shared sabre hugs, without answer back.

It’ been 13 years since Saybia was warming up for Dizzy Mizz Lizzy in the hometown Nyborg in 1994. Back then they were no one. The first 9 years of their existence, they were unknown for the general public. Only on the inner lines were they something, especially persistent and stubbornness in their believe in the quality in their own songs, and the talent would carry them to a carrier in Danish music.

The debut “The Second You Sleep” (2002) was payment for the years with hard work and daily utopias. With the row of single hits, made by good, but a bit to audience-friendly melodies song by Søren Huus’ angle voice, the debut album was a killer in Danish pop and rock from day 1. The follow-up “These Are The Days” (2004) was a lighter, musical turnaround away from the hit-orientated to a more organic and continuous album without the biggest singles. A change of style like the outsanding Swedish popband The Cardigans made with a big success. Yet you could hear it was Saybia, but a different Saybia. A band in evolution which mends that far from all the songs had found their ideal expression.

Then you today listen to album nr. 3, “Eyes On The Highway” it more than ever stands clear, that Saybia since the success with the debut have been on a musical journey. And for the forst time it seems like they have reached a clarification, which gives a 100% meaning. So far Saybia has been the band, standing in middle of the pop with the rock’s challenges, where they now have found a peace. There are no soft-soapy, no letting no one behind. The record is so well-founded as it possibly can be expected from Saybia.

And how does it sound? Yes, the first impression is a Saybia, who has perfected the bands own interaction, which were introduced on the 2nd album. Surprisingly it’s no longer Søren Huus who makes all the difference on the tracks, and even his voice is present, Søren Huus’ voice year 2007 actually sounds not as well and far darker than on bands 2 studio-records as well as fine lie-EP from 2003, where he without a doubt song as a star of the World.

Further more it seems to be a surplus in Saybias interaction. They know where they are going, and by that, contrary to before, they don’t have to struggle to find each other in musical halfway solutions and compromises. The surplus of interaction is not only for the ear, but to such an extent in the bands melodies. During the first replays you don’t see the new songs as potential hits. But believe me, real slow they are going to be as the replays continue. In this context is the first single, the title song “Eyes On The Highway” the song with the least hit potential, and the worst track on the album. Some of the melodies remind of Scandinavia’s biggest melody-writers, the Swedish band Kent. Melodies which swings more in the verses, than 95% of those chorus, who is played around on the Danish radio-net at the time.

“Eyes On The Highway” is that record, Saybia has spend most time on. Nearly 2 years has past, and in the same time have they build a studio in the house they bought a couple of years ago for some of the sums from the 1st album. Saybia has together with Rune Nissen-Petersen produced the record by them selves. They have had hands-on on all the processes in the course of making the record, by doing this, and that can be heard. Arrangements, numerous small and bigger shades, sound-picture. Everything are tested, and whether it’s a ballad or a hard rock-track, the songs shows a Saybia in sync with themselves.

Where the nerve in Saybias musical expression before was expressed through Søren Huus’ vocal effort, it’s now a generally base through all the songs. This demands respect. Saybia will hopefully meet their audience with a new and much more open pride, then they shall introduce the material for not only the Danish but also the foreign stages. That does Saybia owe themselves.

Rating

5 out of 6

Author

Thomas Søie Hansen (Berlingske Tidende)

Original Danish version
Saybias svendestykke

Efter års søgen og ordinære mellemregninger har de fem i Saybia endelig fundet hinanden i et fremragende musikalsk udtryk, bygget op af et eminent samspil, ørehængende melodier og en nyfunden nerve.

Man glemmer tit, at Saybia har solgt over en halv million eksemplarer af deres to første plader i ind- og udland. Hvilket betydeligt flere, end Kim Larsen gjorde i samme periode. Og rigtig mange flere end Kashmir, Mew, Raveonettes, Tim Christensen og resten af Saybias jævnaldrende kolleger. Eksilfynboernes naturlige uvilje mod at tæske løs på bongotrommerne hver gang et skarpt salgshjørne rundes tjener dem egentlig til ære. Det samme må siges om deres evne til igen og igen at bide kritikernes kollektive sabelhug i sig uden at kny.

Det er 13 år siden, at Saybia varmede op for Dizzy Mizz Lizzy i hjembyen Nyborg i 1994. Dengang var de ingenting. De første ni år af deres eksistens, var de for hr. og fru Danmark så godt som ingenting. Kun på de indre linier var de noget, ikke mindst ihærdige og urokkelige i deres tro på kvaliteten i egne sange, og på at talentet rakte til en karriere i dansk musik.

Debuten »The Second You Sleep« (2002) var betaling for årenes slid og daglige utopier. Med sin perlerække af singlehits, skabt af gode men lidt for publikumsvenlige melodier sunget hjem af Søren Huss engleklare stemme, var debutalbummet en killer i dansk pop og rock fra dag ét. Opfølgeren, »These Are The Days« (2004), var en lettere, musikalsk kovending væk fra det hitorienterede til det mere organiske og sammenhængende album uden de helt store singler. Et tilsvarende stilskift som f.eks. det fremragende svenske popband The Cardigans fuldbragte med fantastisk succes. Man kunne dog stadig høre, at det var Saybia, men det var et andet Saybia. Et band i udvikling hvilket bevirkede, at langt fra alle sangene havde fundet deres optimale udtryk.

Når man i dag lægger øre til album nummer tre, »Eyes On The Highway« står det endnu mere klart, at Saybia lige siden succesen med debuten har været på en musikalsk dannelsesrejse. Og først nu synes de at være nået til en afklaring, som giver 100 procent mening. Hvor Saybia hidtil har været bandet, der har stået med et ben i både poppens suppedas og rockens udfordringer, har de på nærværende fundet en ro. Her lefles ikke, her lades ingen i stikken. Skiven er så helstøbt, som man overhovedet kan tillade sig at forvente fra Saybia på baggrund af deres hidtidige karriere.

Og hvordan lyder så det? Ja, det første indtryk er et Saybia, som har perfektioneret selve bandsammenspillet, som for alvor blev introduceret på toeren. Ganske overraskende har det bevirket, at det ikke længere er Søren Huss, der gør hele forskelle på de enkelte numre. Vist betyder hans stemme meget, og selv om han stadig præsterer på nærværende, lyder hans stemme anno 2007 faktisk mindre godt og langt mørkere end på såvel bandets to studieplader som på den i øvrigt rigtig fine live-ep fra 2003, hvor han indiskutabelt sang som en verdensstjerne.

Der synes endvidere at manifestere sig et overskud i Saybias sammenspil. De ved, hvor de skal hen, og de er således, i modsætning til tidligere, ikke nødsaget til at anstrenge sig for at finde hinanden i musikalske halvvejsløsninger og småtarvelige kompromiser. Det kører, det lyder stramt og løst i kanten på samme tid. Overskuddet er ikke bare hørbart i sammenspillet, men i dén grad også i gruppens melodier. Under de første gennemlytninger tænker man ikke umiddelbart på de nye sange som potentielle hits. Men tro mig, det bliver de ganske langsomt, som gennemlytningerne skrider frem. I den kontekst er den allerede udsendte førstesingle, titelnummret »Eyes On The Highway«, ret beset det mindst hit-mindede og tillige det dårligste nummer på pladen. Der er nogle melodier på denne plade, som vækker minder om Skandinaviens største melodimagere, det svenske rockband Kent. Melodier som svinger mere i versene end 95 procent af de omkvæd, der hitter rundt omkring på det danske radionet for tiden.

»Eyes On The Highway« er den plade, Saybia har brugt mest tid på. Godt et par år, hvor de i samme periode har bygget eget studie på den gård uden for Køge, de indkøbte for nogle af de midler, der væltede ind i kølvandet på debuten. Sammen med Rune Nissen-Petersen har Saybia selv produceret pladen. De har således haft hands-on på alle processer i pladeforløbet, og det kan høres. Arrangementer, talrige små og større nuancer, lydbillede. Alt er gennemarbejdet, og uanset om talen falder på balladen eller på det svulstige rocknummer, emmer sangene af et Saybia i sync med sig selv.

Hvor nerven i Saybias musikalske udtryk tidligere alene er kommet til udtryk igennem Søren Huss vokalindsats, er det her et gennemgående fundament igennem alle sangene. Det afkræver respekt. Og forhåbentlig møder Saybia sit publikum live med en helt ny og langt mere udadvendt stolthed, når materialet skal præsenteres ikke bare på de danske, men også udenlandske scener. Det skylder Saybia sig selv.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s