Big band in a small venue

Saybia would see their fan audience in the eyes, and gave last night a concert in the little intimate Musikcaféen.
Saybia released their 3rd album “Eyes On The Highway” last Monday. The bands first 2 albums have sold more than ½ million copies, which make Saybia to one of Denmark’s most popular rockbands. Despite that, they have those to meet their audience in Musikcaféen, where 200 audiences filled the little venue in Mejlgade.

The tickets were announced on Saybias homepage and in Musikcaféen tell – not surprisingly – that they could have sold many more, if there had been more room in the little venue in Mejlgades backyard.

One could ask, why Saybia don’t play at a bigger place then. And so we did, then we meet the band a couple of hours before start:

– For several reasons. Partly because we have been away for some years to concentrate on recording the new album, as people could also have forgotten us. Partly because we would start the new record down by the roots – where our career started. We would also like to hold a concert for our fan-audience. Those who have missed us while we have made our record, says singer and front-figure Søren Huus.

Pulled the plug
Saybia made their debut in 2002 with songs like “The Day After Tomorrow” and “The Second You Sleep”, and from nothing to superstars overnight. The following 3 years were almost 1 giant tour in Denmark and Europe, and the 2nd record was put in between.

Saybia pulled the plug to the rest of the World 2 years ago to concentrate on their new record

– We were also a bit tired, says keyboard-player Jess Jensen

The band were not more tired, than they have build their own studio, where there have been time to try all the musical ideas, which have ended up with “Eyes On The Highway”.

The pace in the music has been heightened, in contrary to the first records

– We have often heard, that we are a better live-band, than a cd-band, so we would like to get the concerts energy on the new record. And looking back; yes some of the old songs perhaps is recorded in a bit slow pace, says Søren Huus, who also has used the little concert and cd-break to be a dad to a little girl.

Author

Uffe Normand (Aarhus Stiftstidende)

Original Danish version

Saybia ville se sit stampublikum i øjnene og gav i aftes koncert på den lille intime Musikcaféen.
I mandags udkom Saybias tredje cd, “Eyes On The Highway”. Bandets to første er solgt i mere end en halv million eksemplarer, hvilket gør Saybia til et af landets mest populære rockbands.
Trods det har de valgt at møde deres århusianske publikum i Musikcaféen, hvor 200 publikummer i aftes fyldte det lille spillested i Mejlgade.

Billetterne har været annonceret på Saybias hjemmeside, og Musikcaféen fortæller ikke overraskende, at de kunne have solgt mange flere, hvis bare der havde været plads til flere i det lille lokale i Mejlgades baggård.

Men hvorfor spiller Saybia så ikke et større sted, kan man spørge. Og det var da også, hvad vi gjorde, da vi mødte bandet et par timer før koncertstart:

– Af flere grunde. Dels har vi været væk i nogle år for at koncentrere os om indspilningen af den nye plade, og det kunne jo være, at folk havde glemt os. Dels vil vi starte den nye plade i det små, nede ved rødderne, – der hvor også vores karriere startede. Dels ville vi gerne holde en koncert for vores hardcore-fans. De, der har savnet os, mens vi har lavet plade, siger sanger og frontmand Søren Huss.

Trak stikket ud
Saybia debuterede i 2002 med sange som “The Day After Tomorrow” og “The Second You Sleep” og gik fra intet til stjernestatus over night. De følgende tre år var nærmest en lang turné i Danmark og Europa ligesom plade nummer to blev puttet ind.

For to år siden trak Saybia stikket ud til omverdenen for at bruge al krudtet til den nye plade.

– Vi var også kørt lidt træt, siger keyboardmand Jess Jensen.

Bandet var dog ikke mere træt, end at det har bygget eget studie, hvor der er taget den nødvendige tid til at afprøve alle de musikalske ideer, der er endt med at blive “Eyes On The Highway”.

I forhold de første plader er tempoet i musikken sat et stykke op:

– Vi har ofte hørt, at vi var et bedre liveband end et cd-band, så koncerternes energi ville vi have med på den nye plade. Og når vi ser tilbage, så ja; nogle af de gamle sange er måske indspillet i et for lavt tempo, siger Søren Huss, der også har brugt den lille koncert- og cd-pause til at blive far til en lille pige.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s