Saybia visits the hole Northern Europe on tour

Saybia is ready for a big European tour, after the lead singer Søren Huss’ tragic experiences in December.

Saybia is from the island Fyn, but the popular rock band is now also as international as Danish.

After Søren Huss’ tragic experiences last Christmas, the band has begun its tour activity in full scale. During the autumn Saybia is going on a tour, which omfatter the hole Northern Europe: Sweden, Norway, Belgium, the Netherlands, Switzerland and Germany. And of course Denmark.

If the tour, which goes from October 3rd to November 6th, is for promoting a new album, is yet unknown. Saybia has already a big crowd of fans, especially in Norway and Holland.

Saybia’s next performance in Denmark is as support for the 80’s icons Duran DuranJune 21st in Odense. Later on June 27th Saybia performs a special concert in Tivoli (red. Denmark) with Tivolis Symphonic orchestra.

The concert in Odense is a Unicef-concert with all the profit donated to UN’s children’s fund.

Søren Huss still won’t comment the accident in December.

Author

Jan Eriksen (BT)

Original Danish version
Efter forsanger Søren Huss’ tragiske oplevelser i december er Saybia nu klar til stor Europa-turné’

Godt nok er Saybia fra Fyn, men den populære rockgruppe er efterhånden lige så international som dansk.

Efter Søren Huss’ tragiske oplevelser sidste jul, har gruppen genoptaget sin turnéaktivitet på fuldt blus. I løbet af efteråret skal Saybia ud på en turné, der omfatter hele det nordlige Europa: Sverige, Norge, Belgien, Holland, Schweiz og Tyskland. Og selvfølgelig Danmark.

Om turnéen, der løber fra 3. okt. til 6. november, kommer til at promovere et nyt album vides ikke på nuværende tidspunkt. Saybia har i forvejen en stor fanbase, specielt i Norge og Holland.Saybia spiller næste gang i Danmark i Odense den 21. juni som opvarmning for 80er ikonerne Duran Duran.

Senere den 28. juni giver de en helet speciel koncert i Tivoli med strygere fra Tivolis Symfoniorkester.Koncerten i Odense er et Unicef-arrangement til fordel for FN’s børnearbejde.

Søren Huss ønsker fortsat ikke at udtale sig om ulykken i december, der frarøvede ham og hans datter Ronja hhv. deres kæreste og mor, Camilla Jørgensen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s