Review of the concert in Magasinet, October 4th

Saybia song farewell in style

Should the concert Saturday night in Magasinet be the last Saybia concert ever on Funen, it was an emotional and incredibly well played farewell.

Although Søren Huss looks like a caveman with beard and a striking distance entrence at first, it can not eliminate the impression that in one way or another, it’s is a transformed band compared to last year’s tour.

Saybia appears as a band, perhaps due to the announced pause has thrown the reins, saddles and just plays the songs absolutely exemplary. And in my opinion, better than ever.

After hearing about a dozen Saybia concerts since 2002, there is no doubt that the concert Saturday evening at Magasinet wins the prize as the best. Probably influenced by the fact that it might be the last concert ever, but perhaps just as much due to the fact, that the band acts as a top tuned and refined unit. A musical organism, where all agreements and directions of the songs are send through telepathic waves.

The chronic attention on Søren Huss is also reduced slightly because the other members of the band really come into character. In particular, guitar player Sebastian Sandstrøm steals much of the spotlight with both dreaming and aggressive play through the whole concert, and especially in the extra number “Eyes on the Highway” lifts the song up an almost trance-like level.

Also Jess Jensen behind the keyboard delivered crispy tones and significant effects. His church background on the song “untitled” emphasizes the band’s unrivaled text and melody writing talent.

Sublime performance
The crooning chorus and the experimental guitar at the above mentioned song makes Saybia sound a bit a la The Doors, which certainly dresses them.

The acid and reserved style suits perfectly to the lightshow, which most of the concert covered the members with a mystique gleam rather than light them up.

Perhaps it’s unconsciously. Perhaps it’s the opposite. But it means that the musicians steps back, and lets the music speak for itself.

What basis is not a bad idea when you deliver an exemplary performance, as Saybia does to this – their preliminary final concert – on the island of Funen, before the proclaimed break starts in November.

Never have I heard them so focused, so musical and into the bone-authentic. The audiences apparently still quite don’t know how to tackle the situation. And frankly, it is somewhat difficult to know what to do, when Søren Huss throw himself over “The Second You Sleep” with the Chorus “I stay to watch you fade away. I dream of you tonight – tomorrow you’ll be gone.”

I cannot possibly have been the only one with a lump, with the size of a golfball in my throat, and it doesn’t becomes any smaller as the metaphors and the inevitably coupling to Søren Huss’ girlfriends fate piles up. I had promised myself that this review shouldn’t be about the tragic accident, but as it means so much for future of Saybia, it’s impossible to completely disregard.

Will miss them
Seven years ago, when the whole adventure for Saybia began, it was frequently referred to Søren Huss’ appearance. A little too thick. A bit to long hair. A bit to – ugly.

As if it was strange or unnatura, that a guy, who didn’t fit perfectly to the front page of fashion magazines, had a voice so unique vocal. “In spite of” is with the opening line “I ain’t as beautiful as you” therefore, one of the songs – in my ears –who embraces Søren Huss’ personality, and has meant so much for the whole band. But what is a upright lie, Søren, you are more beautiful than most of us in the great gray mass audience. And with a superb extra number-threesome, consisting of “Eyes on the Highway”, “Brilliant Sky” and “I Surrender”, it is impossible not to see the beauty in Saybias grandiose poprock, whose echo will float in Magasinets ceiling forever.

I think, it is with Saybia, as with the small merchants who have closed numerous stores in the whole country. You only miss them, when they are gone. So dear Saybia: “I wish by God you’d stay”.

About the concert
Magasinet, Odense, Saturday: Saybia with Søren Huss, vocals and guitar – Palle Sørensen, drums – Jeppe Knudsen, bass – Jess Jensen, keyboards and Sebastian Sandstrøm, guitar.
Should the concert in Magasinet Saturday night be the last Saybia concert ever, on Funen, it was an emotional and incredibly well played farewell.

Rating

5 out of 6

Author

Simon Staun (Fyens Stiftstidende)

Original Danish version
Saybia sang farvel med manér

Skulle koncerten i Magasinet lørdag aften blive den sidste Saybia-koncert nogensinde på fynsk jord, var det en bevægende og utrolig velspillet afsked.

Selv om Søren Huss ved første øjekast minder om en reserveret huleboer med sit fuldskæg og påfaldende distancerede entré, kan det ikke eliminere indtrykket af, at der på en eller anden måde er tale om et forvandlet band i forhold til forrige års turné.

Saybia fremstår som et band, der måske på grund af den varslede pause har smidt tøjlerne, sadlet om og bare spiller sangene helt og aldeles forbilledligt. Og efter min mening bedre end nogensinde.

Efter at have hørt omtrent et dusin Saybia-koncerter siden 2002 er der ingen tvivl om, at koncerten lørdag aften på Magasinet vinder prisen som den bedste.

Sikkert kraftigt påvirket af det faktum, at det måske bliver den sidste nogensinde. Men måske i lige så høj grad grundet det faktum, at bandet agerer som en toptunet og finjusteret helhed. En musikalsk organisme, hvor alle aftaler og retninger i sangene bliver udstukket gennem telepatiske bølger.

Den kroniske opmærksomhed på Søren Huss mindskes også en smule, fordi andre bandmedlemmer virkelig træder i karakter. Især guitaristen Sebastian Sandstrøm stjæler meget af rampelyset med et både drømmende og aggressivt spil, der undervejs og især på ekstranummeret ”Eyes on the Highway” løfter melodien op på et nærmest trancelignende niveau.

Også bag keyboardet disker Jess Jensen op med sprøde toner og betydningsfulde effekter. På nummeret ”Untitled” er hans kirkeorgelsbund med til at understrege bandets uovertrufne tekst- og melodiskrivertalent.

Sublim præstation
De messende omkvæd og den eksperimenterende guitar på ovennævnte nummer får Saybia til at lyde lidt a la The Doors, hvilket bestemt klæder dem.

Den syrede og introverte stil passer fornemt til det nedtonede lysshow, der det meste af koncerten indhyller medlemmerne i et mystik skær frem for at oplyse dem.
Måske er det ubevidst. Måske det modsatte. Men det betyder, at aktørerne træder i baggrunden og lader musikken tale for sig selv.

Hvilket som udgangspunkt ikke er nogen dårlig idé, når man leverer en forbilledlig præstation, som Saybia gør til denne deres foreløbigt sidste koncert på Fyn, inden den proklamerede pause indledes til november.
Aldrig har jeg har hørt dem så fokuserede, så benhamrende musikalske og ind til benet-autentiske. Alligevel aner publikum tilsyneladende ikke helt, hvordan de skal tackle situationen. Og ærlig talt er det en anelse svært at vide, hvordan man skal forholde sig, når Søren Huss kaster sig over ”The Second You Sleep” med omkvædet “I stay to watch you fade away. I dream of you tonight – tomorrow you’ll be gone”.

Jeg kan umuligt have været den eneste med en klump på størrelse med en golfbold i halsen, og den bliver ikke mindre, efterhånden som metaforerne og de uvilkårlige koblinger til Søren Huss’ kærestes skæbne hober sig op. Jeg havde lovet mig selv, at denne anmeldelse ikke skulle handle om den tragiske ulykke, men da den betyder så meget for Saybias fremtid, er det umuligt helt at negligere den.

Vil savne dem
For syv år siden, da hele eventyret begyndte for Saybia, blev der ofte hentydet til Søren Huss udseende. Lidt for tyk. Lidt for langt hår. Lidt for – grim. Som om, det var mærkværdigt eller naturstridigt, at en gut, der ikke just bejlede til forsiden af modemagasinerne, havde så enestående en stemmepragt. Derfor er ”In Spite Of” med åbningslinjen ”I ain’t as beautiful as you” en af de sange, der i mine ører favner Søren Huss’ person og har betydet utrolig meget for hele bandet.
Men det er lodret løgn, Søren. Du er smukkere end de fleste af os i den store grå publikumsmasse. Og med et sublimt ekstranummer-trekløver bestående af ”Eyes on the Highway”, ”Brilliant Sky” og ”I Surrender”, er det umuligt ikke også at se det smukke i Saybias storladne poprock, hvis ekko for altid vil svæve under Magasinets loft.

Jeg tror, det er med Saybia som med de små købmænd, der har lukket talrige butikker i det ganske land. Man savner dem først, når de væk. Så kære Saybia: “I wish by God you’d stay”.

Om koncerten
Magasinet, Odense, lørdag: Saybia med Søren Huss, vokal og guitar – Palle Sørensen, trommer – Jeppe Knudsen, bas – Jess Jensen, keyboards – Sebastian Sandstrøm, guitar.
Skulle koncerten i Magasinet lørdag aften blive den sidste Saybia-koncert nogensinde på fynsk jord, var det en bevægende og utrolig velspillet afsked.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s