Review from the concert at Skanderborg Festival, August 10th 2013

Saybia is still relevant, even if they do not reach so deep as Søren Huss does solo.

In recent years, SAYBIA – one of the 00s most successful Danish bands – has the character of leisure project for those involved, while singer Søren Huss has focused on an highly successful Danish language solo career. From time to time they do give concerts, like last years “The Second You Sleep” album concert at the DR Concert Hall, when they promised to release a new album at some point.

Photo: Per Lange

Photo: Per Lange

Søren Huss announced from the stage to the huge crowd, that this evenings concert was once again a “The Second You Sleep” album concert, . The group’s debut album from 2002 was a massive success and sold more than 100,000 copies in Denmark – a figure the group’s two subsequent albums have not converged. It turned out that Saybia not completely stuck to the concept, but – to quote one of their song titles – bent the rules towards the end of the concert, where they jumped a couple of tracks from “The Second You Sleep” over, and played some of their later songs.

The first eight songs followed the track list from “The Second You Sleep” and although Saybia  no longer is a full-time project, they remains excellent. Søren Huss was the natural center with his large and expressive voice that can still reach the high notes in the song “The Second You Sleep” – the group’s big breakthrough hit, and “the reason that we stands here today,” as Mr Huss put it. Also guitarist Sebastian Sandstrøm made ​​a positive impression with a long and intense guitar solo in the ballad “Still Falling”. Huss and Sandstrøm both played both acoustic and electric guitar.

The scenography was extremely tasteful with 12 light bulbs ​​around the stage, added preferably red ceiling lights and band members mostly dressed in black. The sound was also good, and thus the stage was set for a solid time 00s nostalgia with Saybias melodic and melancholic pop-rock – and that was what we got. I had not heard the album “The Second You Sleep” for years, but find that the songs still hold good today – both hits as “The Day After Tomorrow”, “The Second You Sleep” and “In Spite Of” and the perhaps a little less well-known numbers like the rocking “Snake Tongued Beast” and the ballad “the Miracle In July”.

After playing the first 8 tracks from “The Second You Sleep” SAYBIA skipped the otherwise fine “Empty Stairs” and the album’s end track, “The One For You”. “They’re too quiet,” Søren Huss explained, and the band played a series songs from their two subsequent albums instead – first “Bend The Rules”, “Brilliant Sky” and finally the serious and heavy “a Way Out” with Søren Huss’ voice in a fairly deep bed.

There were also encores, first another hit, “I Surrender” and finally the longuntitled bonus track from their second album – here “only” a 10 minutes long and not the 17, as on the album. A dreaming, repetitive and towards the end noisy song – according to Søren Huss inspired by Pink Floyd, and it could be heard.

See all the photos taken by Per Lange here:
http://gaffa.dk/galleries/gallery/54287#/14

 

Rating:

4 out of 6

Author

Ole Rosenstand Svidt

Photographer

Per Lange

Original Danish version

Saybia
Rytmehans, Smukfest,
lørdag d. 10. august 2013

Saybia er stadig relevante, selvom de ikke når så dybt ind som Søren Huss solo

I de senere år har Saybia – et af 00’ernes mest succesfulde danske bands – haft karakter af fritidsprojekt for de involverede, mens sanger Søren Huss har haft fokus på en kunstnerisk meget vellykket, dansksproget solokarriere. Fra tid til anden giver de dog koncerter, ligesom de sidste år – i forbindelse med “The Second You Sleep”-albumkoncerten i DR Koncerthuset – lovede at udgive et nyt album på et tidspunkt.

Denne aften stod den atter på en “The Second You Sleep”-albumkoncert, oplyste Søren Huss fra scenen til det talstærke publikum. Gruppens debutalbum fra 2002 blev en massiv succes og solgte mere end 100.000 eksemplarer herhjemme – et tal, gruppens to senere album ikke har nærmet sig. Det skulle dog vise sig, at Saybia ikke helt holdt sig til konceptet, men – for at citere en af deres egne sangtitler – bøjede reglerne mod slutningen af koncerten, hvor de sprang et par numre fra “The Second You Sleep” over og til gengæld inddrog en række af deres senere sange.

De første otte numre fulgte Saybia dog tracklisten fra “The Second You Sleep”, og selvom Saybia altså ikke længere er et fuldtidsprojekt for de involverede, spiller de fortsat fremragende. Søren Huss var det naturlige centrum med sin store og ekspressive stemme, som stadig kan nå de høje toner fra eksempel sangen “The Second You Sleep” – gruppens store gennembrudshit og “årsagen til, at I og vi står her i dag,” som Søren Huss udtrykte det. Også guitarist Sebastian Sandstrøm gjorde sig positivt bemærket med eksempelvis en lang og intens guitarsolo i balladen “Still Falling”. Huss og Sandstrøm spillede begge både akustisk og elektrisk guitar – Sandstrøm dog mest elektrisk, Huss primært akustisk.

Scenografien var yderst smagfuld med 12 elpærer stillet rundt på scenen, tilsat fortrinvis røde loftslamper og bandmedlemmerne overvejende klædt i sort. Lyden var også god, og dermed var der lagt op til en solid gang 00’er-nostalgi med Saybias melodiske og melankolske pop-rock – og det var også, hvad vi fik. Jeg havde ikke hørt albummet “The Second You Sleep” i årevis, men må konstatere, at sangene stadig holder godt i dag – både hittene som “The Day After Tomorrow”, “The Second You Sleep” og “In Spite Of” og de måske lidt mindre kendte numre som den rockende “Snake Tongued Beast” og balladen “The Miracle In July”.

Efter at have spillet de otte første numre fra “The Second You Sleep” sprang Saybia den ellers fine “Empty Stairs” over og spillede heller ikke albummets afslutningsnummer, “The One For You”. “De er for stille”, forklarede Søren Huss, og i stedet fremførte bandet en stribe sange fra deres to senere album – først “Bend The Rules”, apropos det med at bøje sine egne opsatte regler, hittet “Brillant Sky” og endelig den alvorlige og tunge “A Way Out” med Søren Huss’ stemme i et ret dybt leje.

Et par ekstranumre blev det også til, først endnu et hit, “I Surrender” og endelig det lange, ubetitlede bonusnummer fra deres andet album – her dog “kun” 10 minutter lang og ikke 17, som på albummet. En drømmede, repetitiv og mod slutningen støjende sang – ifølge Søren Huss inspireret af Pink Floyd, og det kunne høres – som vi kunne drømme os væk til, og det må man sige, at sangen egnede sig godt til.

En absolut udmærket koncert, hvor Saybia viste, at de stadig er relevante som band. Skulle jeg vælge, ville jeg dog trods alt foretrække Søren Huss’ dansksprogede solosange, der også kredser om de store følelser, men når lidt længere ind, dér, hvor det både gør ondt og godt. Måske det har noget med sproget at gøre, måske med alderen og erfaringen og den personlige biografi. Et kommende album og flere koncerter med Saybia skal dog være absolut velkomne.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s