We releases our second debut album

On October 2nd “No Sound From Outside” is released, and is their 2nd debut album according to SAYBIA. After an eight year break and Søren Huss’ success as a soloist, the band now has a renaissance – as the serene adult men, they have been, since last we heard from them.

It is – by his own admission – an album based on care and thought. Something Søren Huss always been good at, and during his highly acclaimed solo career, he is only grown even more. The themes on the new album is still universal themes, but they have also become more adult.

“I have started with the people close to me. There are songs that revolve around being in the final-30s and start-40s. It’s a point in life where you can see as much forward as you can look back. There are many routines, and you have gone along the same paths many times, so how do you proceed from there? What about the relationship, if one has stagnated, or just satisfied with the present state, and the other wants to develop? that is basically just universal themes of identity and relationships, but I think they are evident in these years of one’s life. ”

saybia_2015

The album is made after the singer and songwriter Søren Huss and bassist Jeppe Langebek Knudsen met a Tuesday night in the group’s old rehearsal room to see if there was still a common creative source. The success was repeated the next Tuesday, and the Tuesday afterwards, and soon had drummer Palle Sørensen and keyboard player Jess Jensen joined the company.

The idea was just to play, but after seven to eight months, the reunited band had the material that gave them the desire to make an album. This led them to Los Angeles, where they recorded the album in the legendary Ocean Way studios in Los Angeles, where artists like Frank Sintatra and Radiohead has been recording.

Huss emphasized during an acclaimed concert with the band in 2012, that the band “has never stopped as a band, and this is not a farewell concert. There were some years where we just had to get away from each other, but when we feel like it, a new album will emerge, and we would very much like to come and play it. ” The time has finally come.

Published by

Rose Agergaard, GAFFA on Thursday September 10th 2015.

Read the original Danish version:

Saybia: – Vi udgiver vores andet debutalbum

GAFFA | udgivet Af Rose Agergaard
Torsdag d. 10-09-2015 kl. 13:45

“No Sound From Outside”, der udkommer 2. oktober, er ifølge Saybia selv deres anden debutplade. Efter otte års pause og Søren Huss’ succes som solist, har bandet nu en renæssance – som de afklarede voksne mænd, de nu engang er blevet, siden sidst vi hørte fra dem.

Det bliver efter eget udsagn et album, der bygger på omhu og eftertanke. Noget som Søren Huss altid har været dygtig til, og i løbet af hans meget roste solokarriere er han kun vokset endnu mere med opgaven. Temaerne på den nye plade er stadig almengyldige emner, men de er også blevet mere voksne. Det forklarer Søren Huss i en pressemeddelelse.

“Jeg har taget udgangspunkt i de mennesker, der er tæt på mig. Der er en klump af sange, som kredser om at være i slut-30’erne og start-40’erne. Det er jo et punkt i livet, hvor du kan se lige så meget frem, som du kan se tilbage. Der er mange rutiner, og du har gået ad de samme veje mange gange, så hvordan kommer du videre derfra? Hvad med parforholdet, hvis den ene er stagneret, eller blot tilfreds med at være, hvor vedkommende er, og den anden ønsker at udvikle sig? Det er sådan set bare universelle temaer om identitet og relationer, men jeg synes, de er tydelige i netop disse år af ens liv.”

Pladen er kommet til verden, efter at sanger og sangskriver Søren Huss og bassist Jeppe Langebek Knudsen mødtes en tirsdag aften i gruppens gamle øvelokale for at se, om der stadig var en fælles kreativ kilde. Succesen blev gentaget tirsdagen efter, og tirsdagen efter dén, og snart havde trommeslager Palle Sørensen og keyboardspiller Jess Jensen sluttet sig til selskabet.

Tanken var bare at spille, men efter syv-otte måneder stod det genforenede band med et materiale, som gav dem lyst til at lave et album. Det førte dem til Los Angeles, hvor de indspillede albummet i de legendariske Ocean Way-studier i Los Angeles, hvor kunstnere lige fra Frank Sintatra til Radiohead har indspillet.

Huss understregede under en anmelderrost koncert med bandet i 2012, at bandet “har ikke på noget tidspunkt været stoppet som band, og det her er ikke en afskedskoncert. Der var nogle år, hvor vi lige skulle væk fra hinanden, men når vi får lyst til det, kommer der en plade, og så vil vi meget gerne komme og spille den.” Den tid er nu endelig kommet.

Gruppens kommende turné er ud som følger:

Sø. 22. nov. 2015:           Aarhus, Musikhuset Aarhus, Store Sal
On. 25. nov.2015:            København, DR Koncerthuset, Koncertsalen – UDSOLGT
To. 26. nov. 2015:           Odense, Magasinet – FÅ BILLETTER
Fr. 27. nov. 2015:            Aalborg, Musikkens Hus,Koncertsalen

To. 3. mar. 2016:            Helsingør, Kulturværftet
Fr. 4. mar. 2016:             Greve, Portalen
Lø. 5. mar. 2016:            Kolding, Godset
Fr. 18. mar. 2016:           Esbjerg, Tobakken
Lø. 19. mar. 2016:          Herning, Fermaten

Find billetter via GAFFA Live og spillestedernes hjemmesider.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s