SAYBIA: We wanted to make a great album

The comeback album, ‘No Sound From the Outside’, will be released next Friday.

Six-seven or eight years between albums from a band is perhaps not so rare, as it has been.

But still, most people probably came to terms with having heard the last from the Funen group Saybia, which closed down after the third album, ‘Eyes on the Highway’, in 2007.

At least in album context where the singer Søren Huss, instead started as soloist with a couple of albums, especially influenced by his grief over the loss of his girlfriend, Camilla, in a traffic accident in Copenhagen in December.

But now they’re back anyway. SAYBIA releases their fine comeback album, ‘No Sound From the Outside’ next Friday.

Desire good album

– We have always had a bit of a feeling that the band was unresolved. We were not particularly excited about our third album, and it has been in the air that we have been wanting to make a great album, and I think that’s what we have done, says Søren Huss to Ekstra Bladet.

The album began when Søren Huss and bassist Jeppe Langebek Knudsen meet on a Tuesday evening in the old rehearsal room, Muzirkus in Nyborg, to see if they could get the creative veins to flow again.

One Tuesday became several tuesdays, and along the way joined drummer Palle Sørensenand keyboard player Jess Jensen, and the songs for a new album slowly took form.

The original guitarist Sebastian Sandstrøm however, could not find the time to the new project. He is then replaced by an old friend of the band, Kasper Rasmussen.

No hard feelings

– Did You feel that it was the end of Saybia in 2007?

– No, it was more the feeling that there was something else that kept intruding. I announced that I wanted to do something for myself. There were no hard feelings. Everyone was in agreement with it, says Huss.

Jess Jensen participates in the interview, and he breaks into:

– In the same breath, I said, ‘Then I’ll take an education’. It was something I had been thinking about for a while, that would be cool to do at some point if I had time. Suddenly it was time!

– What education did You take?

– Graphical designer. It was something I had thought about for a long time, so it was natural for me to go in that direction.

It is also Jess Jensen and his company that made the cover and artwork for the new album.

Insanely hectic years

– Have you then not made any music in the past year?

– Yes, but more as a hobby.

– It is often the singer that defines a band. Were you not fucked up then Søren just left?

– No. Everyone agreed that this was needed. It had been some insanely hectic years, and we have all grown by figuring out who we are outside SAYBIA. It has been good to dissolve the cohabitation that exists, when sitting in a tourbus and driving three times around the earth, says Jess Jensen.

Søren Huss: – Our history is also the cliché filled history about transform the youth club mentality, to a more adult unity. In this way, the break has been good for us.

Never mainstream

He is now back in Nyborg, where it all began in 1993. The breakthrough came in 2002 with the debut album ‘The Second You Sleep’ which both reaped huge record sales and Danish Award prices.

Gradually they also gained certain popularity in the Netherlands, Belgium and Switzerland – although Huss admits that it’s “a bit of a disingenuous to call us big” in these countries.

– We have never been considered mainstream there, but we’ve always had an audience at our concerts.

October is filled with concerts in Europe, before the Danish tour in November. The tour resumes in March.

The heart in SAYBIA beats again. Not the worst thing that could happen.

Author:

Allan Lykke, Ekstra Bladet – 24th September 2015

Original Danish version

Seks-syv-otte år mellem plader fra et band eller en solist er måske ikke så sjældent længere, som det har været.

Men alligevel havde de fleste nok affundet sig med at have hørt det sidste fra den fynske gruppe Saybia, der lukkede ned efter det tredje album, ‘Eyes on the Highway’, i 2007.

I hvert fald i plade-sammenhæng, hvor sangeren, Søren Huss, i stedet har huseret som solist med et par plader, især præget af hans sorg over tabet af sin kæreste, Camilla, ved en trafikulykke i København i december samme år.

Men nu er de alligevel tilbage. Næste fredag udkommer Saybia med et fint come back-album, ‘No Sound From the Outside’.

Lyst til god plade
– Vi har hele tiden haft lidt af en ide om, at det var uforløst med gruppen. Vi var ikke specielt begejstret for vores tredje plade, og det har ligget i luften, at vi har haft lyst til at lave en god plade, og det synes jeg, vi har gjort, siger Søren Huss til Ekstra Bladet.

Pladen tog sin begyndelse, da Søren Huss og bassist Jeppe Langebek Knudsen fandt på at mødes en tirsdag aften i det gamle øvelokale, Muzirkus i Nyborg, for at se, om de kunne få de kreative årer til at flyde på ny.

En tirsdag blev til flere, og hen ad vejen stødte trommeslager Palle Sørensen og keyboard-spiller Jess Jensen til, og langsomt tog sangene til et nyt album form.

Den oprindelige guitarist, Sebastian Sandstrøm, kunne dog ikke afse tid til at være med. Han er så erstattet af en gammel ven af bandet, Kasper Rasmussen.

Ingen sure miner
– Var det med fornemmelsen i 2007, at det var slut med Saybia?

– Nej, det var mere fornemmelsen af, at der var noget andet, der trængte sig på. Jeg meldte ud, at jeg havde lyst til at lave noget for mig selv. Der var ingen sure mine. Alle var indforstået med det, siger Huss.

Jess Jensen deltager i interviewet, og han bryder ind:

– I samme åndedrag sagde jeg: ‘Så tager jeg en uddannelse’. Det var noget, jeg havde gået og pønset på i et stykke tid kunne være fedt at gøre på et tidspunkt, hvis jeg fik tid. Det var der så lige pludselig.

– Hvad uddannede du dig så til?

– Grafisk designer. Det var noget, jeg havde gået og rodet med ved siden af i lang tid, så det var naturligt for mig at gå i den retning.

Det er da også Jess Jensen og hans firma, der har lavet cover og artwork til det nye album.

Sindssygt hektiske år
– Har du så slet ikke lavet musik i de forgangne år?

– Jo, men mere på hobbyplan.

– Det er jo ellers tit sangeren, der definerer et band. Var I ikke fucked up over, at Søren bare skred?

– Nej. Alle var ligesom med på, at det var det, der skulle til. Det havde været nogle sindssygt hektiske år, og vi har haft godt af hver især at beskæftige os med, hvem vi er udenfor Saybia. Det har været godt at få opløst det samliv, der eksisterer, når man sidder i en tourbus og kører tre gange rundt om jorden, siger Jess Jensen.

Søren Huss: – Vores historie er også den klichefyldte om at få transformeret den der ungdomsklub-mentalitet, vi mødtes med, over til et mere voksent sammenhold. På den måde har pausen været god for os.

Aldrig mainstream
Selv er han for længst tilbage i Nyborg, hvor det hele startede i 1993. Gennembruddet kom i 2002 med debut-albummet ‘The Second You Sleep’, der både kastede enormt pladesalg og Danish Award-priser af sig.

Efterhånden blev det også til en vis popularitet i Holland, Belgien og Schweiz – selvom Huss vedkender, at det vil være lidt af en ’tilsnigelse at kalde os store’ i disse lande.

– Vi er aldrig blevet betragtet som mainstream dér, men vi har altid haft et publikum til vores koncerter.

Og det kommer Saybia også til i den kommende tid. I oktober er der lagt an til koncerter i mellem-Europa, før turneen i Danmark indledes i Musikhuset i Aarhus den 22. november. Der spilles også i Koncerthuset i København, Magasinet i Odense og Musikkens Hus i Aalborg, før turneen genoptages til marts.

Der er kommet liv i Saybia igen. Ikke det værste, der kunne ske.

Forfatter:

Allan Lykke, Ekstra Bladet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s