Album review: Saybia revived with dedication, but without originality

The band from Funen has made it’s first album in eight years.

When a personal tragedy hit Saybias lead singer Søren Huss in 2007, it ment a stop with one of Denmark’s most successful bands.

Huss processed the grief and found a new, necessary reflection with two Danish-language boards ‘Troen & Ingen’ and ‘Oppefra & Ned’. Now Saybia is back together and releases their first album in eight years.

The sound has matured tremendously. ‘No Sound From The Outside’ recorded in the legendary Ocean View studio is darker and fuller in sound and the tempo is thoughtfully. The music is – as always – exemplary thoroughly prepared and carried out with all possible care. The American producers Michael Patterson and Nic Jodoin has delivered a nice, glossy production with an adult cut that concentrates on the strongest tracks, ‘No Sound From The Outside’, ‘Black Hole’ and ‘It’s Been Way Too Long’.

The Coldplay echo ‘Hollow Is Your Promise’ and the overplayed ballad ‘I’m Still Waiting’ puts the finger on the old sore spot.

Saybia is skilled and dedicated, but has more pathos than originality. ‘No Sound From The Outside’ is solid mainstream rock that dare to take chances in the more severe end of the spectrum. It may well be enough for a warm reception, particularly in the German-speaking countries.

Rating:

3 out of 6 stars

Author:

Kim Skotte, Politiken, October 3rd 2015

Original Danish version:

Saybia genopstår med dedikation, men uden originalitet

Det fynske orkester har lavet sit første album i 8 år.

Da en personlig tragedie i 2007 ramte Saybias forsanger, Søren Huss, var det i første omgang slut med et af Danmarks mest succesfulde bands.

Huss bearbejdede sorgen og fandt et nyt, nødvendigt udtryk på de to dansksprogede plader ’Troen & Ingen’ og ’Oppefra & Ned’. Nu har Saybia fundet sammen igen og udsender sit første album i 8 år.

Lyden er modnet gevaldigt siden sidst. ’No Sound From The Outside’ indspillet i det legendariske Ocean View-studie er mørkere og rundere i lyden, og tempoet eftertænksomt. Vanen tro er musikken forbilledligt gennemarbejdet og udført med al tænkelig omhu. De amerikanske producere Michael Patterson og Nic Jodoin har leveret en flot, glansfuld produktion med et voksent snit, der især kommer de stærkeste numre, ’No Sound From The Outside’, ’Black Hole’ og ’It’s Been Way Too Long’, til gode.

Coldplay-ekkoet ’Hollow Is Your Promise’ og den overspillede ballade ’I’m Still Waiting’ sætter fingeren på det gamle ømme punkt.

Saybia er dygtige og dedikerede, men rummer mere patos end originalitet. ’No Sound From The Outside’ er solid mainstreamrock, der tør tage chancer i den mere alvorlige ende af spektret. Det kan sagtens være nok til en varm modtagelse i især den tysktalende del af Rockland.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s